Saxat ur "Varghundsmagasinet" Julbilaga 1984.
Raymond Oppenheimer var tveklöst en av världens mest framgångsrika uppfödare. - Bullterrier var hans ras, men de 20 råd
han hade att ge uppfödare och som presenterats av Tom Horner i Dog World, är naturligtvis giltiga för alla raser. Det var
dessa grundprinciper han själv följde på den med Miss E M Weatherill sammanslagna kenneln Ormandy/Souperlative,
 vilket resulterade i enorma framgångar och grundläggande betydelse för rasen. Här förmedlas hans råd.


                    ~  20 Grundläggande Avelsprinciper ~

          1.       Använd er inte av planlös utavel. En välbetänkt utavel kan vara av stort värde;
                    en oförståndig kan producera en sammanhopning av varje tänkbart fel inom rasen.

          2.       Linjeavla inte bara för att linjeavla. Linjeavel med kompletterande typer kan ge stora framgångar;
                    olämpliga kommer att leda till omedelbar katastrof.

          3.       Ta inte råd av personer, som alltid haft dålig framgång som uppfödare.
                    Om deras åsikter vore värda att ha, skulle de ha bevisat det genom egen framgång.

          4.       Tro inte på den populära klichén om att bror och syster till en stor champion är lika goda att avla på.
                    För varje sådan som finns, finns det hundratals som inte är det. Det beror på det enskilda djuret.

          5.       Ge inte era hundar goda egenskaper som de inte besitter.
                    Självbedrägeri är ett trappsteg mot misslyckande.

          6.        Avla inte på medelmottor. Frånvaron av ett fel betecknar inte på något sätt närvaron av
                     motsvarande förtjänst.

          7.        Försök inte linjeavla på två djur samtidigt;
                     ni kommer att sluta med att inte linjeavla på något av dem.

          8.        Utvärdera inte en avelshund värde genom hans sämre avkommor. Alla avelshundar ger ibland skräp.
                     Det betydelsefulla är hur bra deras bästa ansträngningar är.

          9.        Tillåt inte personliga känslor att påverka ert val av avelshund.
                     Den rätta hunden för er tik är den rätta oavsett vem som äger den.

          10.       Tillåt inte beundran för en avelshund att förblinda er mot hans fel.
                      Om ni gör det, kommer ni snart att vara offer för självberusning.

          11.       Para inte djur med samma fel. Ni ber om trubbel, om ni gör det.

          12.       Glöm inte att det är hela hunden som räknas.
                      Om ni glömmer en förtjänst medan ni letar efter en annan, kommer ni att få betala för det.

          13.       Leta inte efter den perfekta maken till eran tik. Den perfekta hunden(eller tiken) finns inte,
                      har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas!

          14.       Var inte rädd för att avla på djur som har uppenbara fel så länge det finns kompenserande
                      förtjänster. Brist på förtjänster är är utan tvekan det största felet av alla.

          15.       Para inte ihop typer, som inte kompletterar varandra. Förmågan att känna igen typ vid första
                     anblicken är en uppfödares största gåva.
                     Be en framgångsrik uppfödare förklara detta ämne - det finns inget annat sätt att lära sig.
                     (Jag skulle definiera typer som de med samma fel och avsaknad av samma förtjänster).

          16.       Glöm inte nödvändigheten att bevara kvaliteten i huvudet.
                      Den kommer att försvinna som en dröm om ni gör det.

          17.       Glöm inte att massa plus kvalitet skall vara ett av era mål.
                      Vilken dåre som helst kan föda upp det ena utan det andra!

          18.       Försök aldrig nedvärdera en storartad hund. Något vackert är inte bara en evig glädje utan en
                      storartad hund skall vara källan till estetisk stolthet och ett nöje för alla sanna älskare av rasen.

          19.       Glöm inte att ett storartat huvud plus sundhet skall vara ett annat av era mål.
                      Många människor kan inte föda upp någotdera!

          20.       Nöj er inte med något annat än det bästa. Näst bäst är aldrig gott nog.

                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     En annan sak som jag snappat upp på våran Uppfödarutbildning och som jag blev lite
     fashinerad över är:

                   ~ Att 2 syskon i en och samma kull kan genetiskt vara totalt obesläktade~