Här kommer det finnas lite information om hemvärnet och bevakningshundar
Samt lite bilder från våran bevakningsgrupp,Och annat smått och gott !

  
Hundsjukvårdsutbildning. Här tar vi hand om krigsskadade hundar.

Schäfertiken Nätta och Labradoren Ricky
som får agera figuranter på vår hundsjukvårdsutbildning.

Bordercollien Kaxa åker motorcykel
Gränsvallarens Kaxa tränar på att åka motorcykel tillsammans med matte.

Bevakningshunden
Att arbeta som bevakningshund passar en rottweiler utmärkt ! Man tränar mest ute i skogen,
och ett extra plus är att det finns en himla massa "snuskburkar" att "diska".
Här är det ingen som klagar på försvarets maträtter :o)

Grunden till dagens bevakningshund är dess naturliga vaksamhet,
vilket gör att den tidigt upptäcker annalkande faror.
Den förmågan kombinerat med människans förmåga att tänka logiskt och taktiskt
ger förbandet ett kraftfullt tillskott i dess bevakningssystem.
Bevakningen kan ske från en fast bevakningsplats eller genom patrullering.
Följande grundkrav ställs för att utbilda en bevakningshund:

 • Hunden skall vara skottfast.

 • Hunden skall ha god mental status vad avser dess nervkonstitution och tillgänglighet.

 • Hunden skall ha en mankhöjd av minst 45 cm samt ett hårlag som lämpar
  sig för långvarig fältvistelse.

 • Hunden skall ha uppnått en ålder av 18 mån, men inte 5 år vid provtillfället.

Efter genomgången bevakningshundkurs provas ekipaget under en dag i följande moment.

 • Skottfasthet

 • Tillgänglighet

 • Patrullering med vind och ljud

 • Bevakningsprov

 • spårprov

Vid godkännande tecknas kontrakt mellan hundens ägare och försvarsmakten
om nyttjande av hunden i hemvärnets krigsorganisation.

Hundföraren
För att kunna antas till utbildningen gäller följane krav:

 • Medlem i SBK lokalklubb eller rasklubb.
 • Disponibel för krigsplacering i försvarsmakten
  (gäller ej hemvärrnsman).
 • God hälsa för att kunna tjänstgöra som hundförare.
 • Lägst 18 år.
 • Vara svensk medborgare.
De hundförare som tidigare inte genomgått militärvärnpliktsutbildning genomgår
en kortare totalförsvarsutbildning (TFU), som krävs för att kunna fungera i ett
krigsorganiserat hemvärnsförband.
Efter genomgången kurs tecknar föraren avtal (sk.frivilligavtal) om tjänstgöring i
hemvärnet, minst 20 tim/år.
När utbildning och provavläggning av ekipaget är klart är de krigsplaceringsbara.
Rapportering sker då av hundens meritering till Svenska Kennelklubben (SKK),
samtidigt som en skattefri utbildningspremie utbetalas till utbildande klubb
och till hundägaren.
För mer information kan du kontakta närmaste lokala brukshundklubb
eller distrikt, eller SBK Förbundskansli på telefon 08-556 811


Det är bara att köra igång !! Hemvärnet behöver fler hundar.